Iegrāmatajamo dokumentu,
darbību skaits
Ikmēneša maksājums
EUR bez PVN
pavadīto stundu
skaits h
līdz 60 60 2
61-90 90 3
91-120 120 4
121-150 150 5
151-180 180 6
181-210 210 7
211-240 240 8
241-270 270 9
271-300 300 10
301-330 330 11
331-360 360 12
361-390 390 13
391-420 420 14
virs 420 pēc vienošanās vairāk par 14h